Προϊόντα για το Ισχίο

KAFO ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΙΣΧΙΟΥ “HIPO”

Άκαμπτη μπανέλλα αλουμινίου. Σύστημα αυξομείωσης ύψους του Νάρθηκα Μηριαία και Κνημιαία. Συνδέεται με τον Νάρθηκα Ισχίου "HIPO" με κωδικό 3700. Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης Γόνατος με πλαστικό κλείστρο. Κλειδώνει σε θέση Κάμψης - Έκτασης του ...

Κατηγορία:Νάρθηκες